Заваряване

welding

Заваряването е една от основните дейности в „Булмашинъри Ентерпрайсис” ООД. Тя обезпечава пълния цикъл за изработка на заварените конструкции. Този цикъл включва разкрояване, подготовка на краищата за заваряване, заваряване, контрол на заваръчните шевове и при необходимост термообработка за снемане на напреженията след заваряване.

Компанията разполага с най-съвременно оборудване, което позволява прилагане на модерни технологии за заваряване и високо качество.

Използват се следните методи за заваряване:

  • Полуавтоматично заваряване в защитна среда от инертен или активен газ;
  • Полуавтоматично и автоматично заваряване под слой от флюс;
  • Ръчно електродъговозаваряване;
  • Заваряване в защитена среда от инертен газ с нетопим електрод.

Заваръчната дейност в предприятието е атестирана от сертификационна организация „ТЮФ-НОРД” – България.

Фирмата разполага със сертификат за производство на заварени метални конструкции съгласно БДС EN ISO 3834-2. Сертификатът е издаден от сертификационна организация „ТЮФ-НОРД” – България. Фирмата е сертифицирана по EN1090-2 и за система за цялостен производствен контрол.

Специалистите по заваряване са атестирани и притежават сертификати по EN287-1 и EN15614-1.

Наличното оборудване и внедрените технологии обезпечават качество на заваряването в съответствие с изискванията на действащите европейски стандарти.

Компанията разполага със следните заваръчни машини:

  • Полуавтоматични заваръчни апарати (500-1000 A, дебелина на телта 0.8-2.4 мм)
  • Автоматични заваръчни апарати за подфлюсово заваряване (трактори)
  • Колони за подфлюсово заваряване

-  Максимална височина: 14 000 mm
-  Максимален хоризонтален ход: 6 000 мм
-  Максимална дебелина на листа: 150 мм (едностранно заваряване) / 300 мм (двустранно заваряване)

  • Хоризонтални ролкови стендове за подфлюсово заваряване
  • Вертикални манипулатори за подфлюсово заваряване
  • Подвижен стенд за заваряване на ротационни детайли:

 - максимален диаметър на обработвания детайл: 10 000 мм
- товароносимост на ролките: 250 тона
- стендът е снабден със заваръчна глава тип А6 за подфлюсово заваряване


Адрес: България, Радомир, Индустриална зона, Корпус № 7
Телефон: +359 777 95 031
E-mail: office@bulmachinery.com. office.bulmachinery@gmail.com

уеб дизайн Responsa Design