Качество

ISO 9001-2015 EN

,,БУЛМАШИНЪРИ ЕНТЕРПРАЙСИС” ООД осигурява пълна проследимост по цялата верига – от входа на материалите до крайния продукт и гарантира съответствие с изискванията на документацията и техническите спецификации.

  • Фирмата е сертифицирана съгласно БДС EN ISO 3834-2, EN 1090-2 XC3 и БДС EN ISO 9001 : 2015, за да отговори в пълна степен на високите изисквания за качество на своите клиенти.
  • Технологията на производство отговаря на европейските и световни технологични стандарти и норми.

,,БУЛМАШИНЪРИ ЕНТЕРПРАЙСИС” ООД разполага с измервателни уреди с общо и специално предназначение за измерване на линейни, ъглови, електрически величини и маса.

Измервателни уреди с общо предназначение:
  • Микрометрични уреди
 Измервателни уреди със специално предназначение:
  • Измерване на ъглови и линейни величини
  • Измерване на преместване, скорост, отклонение от праволинейност, отклонение от перпендикулярност, равнинност, малки ъгли при определяне на геометрична точност на металорежещи машини.
  • Лазерна измервателна установка на дължини до 30 м
Метрологично оборудване:
  • Измервателни средства и еталонни комплекти с висок клас на точност
  • Проверка на Измервателни уреди
  • Проверка на металорежещи инструменти и приспособления

Адрес: България, Радомир, Индустриална зона, Корпус № 7
Телефон: +359 777 95 031
E-mail: office@bulmachinery.com. office.bulmachinery@gmail.com

уеб дизайн Responsa Design